Back

Програма доктора служіння має на меті вивчення тем, які мають практичну спрямованість – «Етика в пасторському служінні», «Богослов’я в сучасному суспільстві», «Конфліктологія та подолання конфліктів» тощо.

Навчання продовжується півтора роки. Студенти вивчають п’ять предметів і визначають тему й напрям докторської дисертації. Тема докторської роботи має бути присвячена вузькому та унікальному аспекту практичного служіння й має включати особисте дослідження (статистика, аналітика і т. ін.). Захист дисертації має показати вільне володіння не тільки темою свого дослідження, але й усіма базовими поняттями теології та біблійного служіння.

Диплом Доктора служіння надається Міжнародним Університетом «Бачення».

Докторська програма:

  • Управління конфліктами та вирішення конфліктів
  • Міжкультурні перспективи пасторського лідерства
  • Лідерство в сфері пасторського душеопікунства
  • Етика й церква в сучасній культурі – пасторський погляд